MUMS RŪP TAVS VIEDOKLIS

Kāds ir Jūsu produkts
Kā Jūs vērtējat mūsu sadarbību
1 neapmierinoši, 5 izcili
Kā Jūs vērtējat komunikāciju ar projektu vadītāju
1 neapmierinoši, 5 izcili
Kā Jūs vērtējat saražotās produkcijas kvalitāti
1 neapmierinoši, 5 izcili
Kādi ir Jūsu galvenie kvalitātes kritēriji
Kā Jūs vērtējat mūsu piedāvāto cenu līmeni
1 neapmierinoši, 5 izcili
Kā Jūs vērtējat mūsu piedāvātos termiņus
1 neapmierinoši, 5 izcili