Pēc veiktās failu pārbaudes, klientiem ir iespēja saņemt drukas paraugloksnes gan elektroniski, gan papīra formātā, lai pārliecinātos, vai druka atbildīs iecerēm. Paraugloksnes tiek izmantotas arī ražošanas procesos, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību dizaina iecerēm.
Pirmsdrukas parauglokšņu jeb proof izgatavošana notiek uz digitālā printera Epson Stylus pro 7900, kas atbilst visiem poligrāfijas ISO standartiem.